Digitalisaatio luo täysin uudenlaisia mahdollisuuksia oman hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitoon. Erilaisten mukana kulkevien laitteiden, kuten älykellon ja älypuhelimen avulla voidaan saada tietoa omasta hyvinvoinnista – esimerkiksi omasta aktiivisuudesta päivän aikana, sydämen sykkeestä ja unen laadusta.

Opastusta saatavilla

Tarvittava käyttäjän opastus on luonnollisesti uusien laitteiden käyttöönotossa tärkeää. Tietyt toiminnot, kuten puheohjaus myös helpottavat huomattavasti laitteiden käyttöä. Tietotekniikan ja sähköisten palveluiden haltuunottoon on saatavilla onneksi opastusta: Vanhustyön keskusliitto koordinoi SeniorSurf -toimintaa, joka pitää sisällään erilaisia teemapäiviä ja opastuspisteitä, jotka auttavat ikääntyneitä ihmisiä tietotekniikan parissa.

Opastuspaikkoja voi hakea SeniorSurfin kotisivuilta: http://www.seniorsurf.fi/opastuspaikat/. Myös kirjastot tarjoavat monipuolisia, ilmaisia opastuspalveluita, joihin pääsee ilmoittautumaan joko verkon kautta tai paikan päällä kirjastoissa.

Resepti- ja hoitohistoria samassa paikassa

Yksi digitalisaation eduista on tiedonvälityksen ja hoidon eri vaiheiden yksinkertaistuminen potilaan ja ammattilaisen välillä. Kanta-palvelut tuovat terveystiedot sekä asiakkaan, että terveydenhuollon ammattilaisten saataville. Valtakunnallinen potilastietojärjestelmä, Omakanta, kokoaa reseptit, diagnoosit ja tutkimustulokset yhteen paikkaan. Näin oman hoitohistorian seurannasta tulee helpompaa. Tämä lisää myös potilaan itsenäisyyttä: hän pystyy itse kertyvän tiedon pohjalta, toki aina lääkärin tukemana, arvioimaan omaan terveydentilaansa ja tekemään siihen liittyviä valintoja.

Myös erilaiset etälääkäripalvelut voivat osoittautua hyödyllisiksi varsinkin haja-asutusalueiden asukkaille. Etäpalveluja käyttämällä säästää merkittävästi matka-ajoissa sekä välttää turhan liikkumisen sairaana. Toki on hyvä muistaa, että on tilanteita, joissa etälääkäri ei voi korvata lähilääkäriä ja tarvittaessa etälääkäri kertoo, pitääkö mennä lääkäriin.

Entistä itsenäisempää ja vuorovaikutteisempaa arkea

Kaiken kaikkiaan digitalisaatiota ei pidä nähdä vaikeasti ymmärrettävänä mörkönä, vaan mahdollistajana ja tuen tarjoajana. Teknologia tarjoaa hyviä mahdollisuuksia selviytyä entistä itsenäisemmin omassa tutussa elinympäristössä, ratkaista arjen pulmia ja tuntea turvallisuutta. Myös sosiaalisten suhteiden ylläpito on entistä matalamman kynnyksen takana Facebookin ja Skypen kaltaisten yhteydenpitovälineiden ansiosta. Digitalisaation avulla ikäihminen voi parhaimmillaan elää itsenäisemmin ja entistä suuremmassa vuorovaikutuksessa muihin, mikä tekee elämästä laadukkaampaa.

Lähteet: http://www.kanta.fi/blogi, https://yle.fi/uutiset/3-8097012

PP-XAR-FI-0620-1/05-2020