Gerontologinen ravitsemus Gery ry:n toiminnanjohtajan Merja Suomisen mielestä omaa juomista kannattaa tarkastella kriittisesti kaikissa elämänvaiheissa – ja erityisesti eläkeiän kynnyksellä. Terveysriskien vaara kohoaa, jos yli kuusikymppinen käyttää alkoholia yli seitsemän annosta viikossa. Silti määrä kannattaa Suomisen mielestä pitää selkeästi pienempänä.

- Lasillisen voi toki ottaa silloin tällöin myös ikääntyneet, se on täysin OK. Mutta alkoholia ei tarvitse, eikä sitä voi varsinaisesti suositella terveydenedistämiseen, Suominen muistuttaa.

Ikääntyessä alkoholin vaikutukset kasvavat vuosi vuodelta. Tämä johtuu siitä, että ikääntyvä elimistö sietää entistä huonommin alkoholia kehon nestemäärän pienenemisen vuoksi. Alkoholin suhteellinen pitoisuus veressä siis nousee.

Pahimmillaan alkoholi heikentää elämänlaatua merkittävästi.

- Ikääntyneen maksa kärsii runsaasta alkoholinkäytöstä, ruokavalion laatu voi kärsiä ja mahdollisten lääkkeiden yhteisvaikutukset alkoholin kanssa voivat olla kohtalokkaita. Lisäksi voi tulla kaatumisia ja onnettomuuksia, joiden vuoksi on pakko mennä sairaalaan hoidettavaksi. Alkoholinkäyttö voi aiheuttaa myös masennusta, Suominen kuvailee.

- Siksi omaisten pitäisi pysyä kärsivällisinä, ja selvittää rauhassa pelkojen taustat. Rauhallinen keskustelunavaus ja potilaan kuuntelu ovat hyviä keinoja avata tilannetta, Vänskä lisää.

PP-XAR-FI-0397-1/11-2019