”Olen lähdössä kahden tunnin päästä tekemään kävelytestejä kuntotutkimusryhmällemme”, Mariitta muistuttaa haastattelumme alussa aikataulusta. Tutkimus on osa suurempaa kokonaisuutta, johon Varsinais-Suomen sydänpiiri osallistuu verrokkiryhmän kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena on havainnollistaa ohjausmenetelmien vaikutusta sydänpotilaiden kuntoon sekä hoidon ammattilaisten että potilaan itsensä avuksi.

”Kun potilas näkee tulostensa paranevan tutkimuksen eri vaiheissa, kannustaa se jatkamaan liikkumista ja omasta kunnosta huolehtimista”, Mariitta kertoo. Tutkimus suoritetaan sisähallissa ulkoisten vaikutteiden neutraloimiseksi. Haastattelupäivänä suoritetaan alkumittaukset, joihin tulevia mittauksia verrataan. Tuloksia hyödynnetään myös valtakunnallisesti yleisen tason mittaamisessa.

Pitkäaikaisella seurannalla merkittävin hyöty

Sydämen terveys on iso asia ihmisen elämässä. Jos sydäntapahtuma osuu omalle kohdalle, on tärkeää saada monipuolista, katkeamatonta tukea toipumisen eri vaiheisiin. Hoitohenkilökunta on mukana kannustamassa ja ohjaamassa, mutta tärkein tekijä terveyden ylläpidossa on ihmisen oma asenne.

Joskus suuri terveyteen vaikuttava tapahtuma aiheuttaa ”herätyksen” ja ihminen alkaa kiinnittää tarkemmin huomiota terveydestä huolehtimiseen, mikä on toki positiivista.

Mariitta on ohjannut esimerkiksi Naisten sydänjumppaa – ryhmä harjoittelee lihaskuntoa 30 kertaa vuodessa, ja sydänsairaudesta huolimatta ryhmän jäsenistä moni on huomattavasti ikäryhmäänsä paremmassa kunnossa tasaisen liikunnan vuoksi.

Hoito-ohjeiden noudattamisessa suuria eroja

Mariitta on ollut mukana Kelan projektissa, jossa seurataan fysioterapeuttien antamien ohjeiden noudattamista. Ikävän usein ihmiset jättävät harjoitteet tekemättä, kun pahimmat oireet helpottavat. Tällöin tärkeä ylläpito jää tekemättä, ja oireet todennäköisesti palaavat. Jatkuvalla hoidolla oireet saadaan pois pysyvästi, ja vaikka oireita tulisikin, fyysisen kunnon parannuttua keho kestää niitä paremmin.

Liikunnan kanssa pitää kuitenkin muistaa myös maltti: ”Ei koko elämä voi olla pelkkää liikuntaa. Siitä kärsii niin keho kuin ihmissuhteetkin”, Mariitta korostaa. Omaan kuntoon sopiva määrä liikuntaa löytyy kokeilemalla ja keskustelemalla ammattilaisten kanssa. Viisailla valinnoilla jokainen löytää itselleen sopivat lajit ja tahdin.

PP-XAR-FI-0678-1/09-2020