Bayer

Sydänmindfulnessilla hyvinvointia

Stressi rasittaa kehoa ja mieltä ja saattaa aiheuttaa vakaviakin terveyshaittoja. Opettelemalla tunnistamaan stressin ja rauhoittumaan jokainen voi edistää omaa hyvinvointiaan.

 

Stressillä on ollut tärkeä merkitys selviytymisen kannalta, sillä se on suojellut ihmistä kautta historian uhkatilanteiden laukaisemalla taistele tai pakene -reaktion. Keho reagoi stressiin päästä varpaisiin: uni häiriytyy, hengitys ja pulssi tihenee ja ruoansulatus hidastuu. Nykyään stressi ei useinkaan johdu fyysisestä vaarasta – tällöin stressin purkautumista ei tapahdu ja stressin aiheuttama kuormitus jää kehoon.

 

Sympaattisen hermoston yliviritystila vaikuttaa myös sydämen terveyteen – stressitila nostaa verenpainetta, sydämen lyöntitiheyttä ja tulehduksen välittäjäaineiden määrää.

Purkautumaton stressitila pitkittää rasitusta ja saattaa johtaa verisuoni- ja sydänlihasvaurioihin. Stressi voi johtua monista tekijöistä, jotka on hyvä oppia tunnistamaan. Tällöin myös stressin purkaminen helpottuu.

 

Sydänsairaus voi aiheuttaa stressiä

Mindfulness- ja voimavaraohjaaja Jaana Jetzinger on kehittänyt yhdessä fysioterapeutti Sirpa Tuomisen kanssa sydänmindfulness-harjoitusohjelman, jossa ohjataan ennaltaehkäisevää ja toipumista edistävää kokonaisvaltaista harjoittelua.

 

– Ylihuolehtiminenkin voi kääntyä itseä vastaan, mutta on tärkeää opetella tunnistamaan stressi ja löytää keinoja sen purkamiseen, Jetzinger sanoo.

 

– Sydänsairaus voi aiheuttaa pelkoa ja epävarmuutta omasta kehosta ja selvitymisestä. Sydänmindfulness-harjoittelussa opetellaan kuuntelemaan omaa kehoa ja hyväksymään pelokkaatkin ajatukset sekä kehon erilaiset tuntemukset. Niistä myös opetellaan päästämään irti ja luottamaan omaan kehoon ja mieleen.

 

Rauhoita kehoa ja mieltä

  • Opettele tarkoituksenmukaista toimintaa ja kehon kuuntelua – mikä aiheuttaa jännitystä tai kipua, millä tavoin voit rentoutua?
  • Kiinnitä huomiota hengitykseen – tietoinen hengitys auttaa stressinhallinnassa
  • Harrasta kevyttä, rauhallista liikuntaa kuten joogaa, pilatesta ja kävelyä
  • Älä takerru negatiivisiin ajatuksiin, vaan opettele vain havaitsemaan ne ja päästämään lopulta niistä irti

 

Lisätietoa uudesta Sydänmindfulness-harjoitusohjelmasta: www.sydanmindfulness.fi

Sydänmindfulnessilla hyvinvointia

Jaa: