Stressillä on ollut tärkeä merkitys selviytymisen kannalta, sillä se on suojellut ihmistä kautta historian uhkatilanteiden laukaisemalla taistele tai pakene -reaktion. Keho reagoi stressiin päästä varpaisiin: uni häiriytyy, hengitys ja pulssi tihenee ja ruoansulatus hidastuu. Nykyään stressi ei useinkaan johdu fyysisestä vaarasta – tällöin stressin purkautumista ei tapahdu ja stressin aiheuttama kuormitus jää kehoon.

Sympaattisen hermoston yliviritystila vaikuttaa myös sydämen terveyteen – stressitila nostaa verenpainetta, sydämen lyöntitiheyttä ja tulehduksen välittäjäaineiden määrää. Purkautumaton stressitila pitkittää rasitusta ja saattaa johtaa verisuoni- ja sydänlihasvaurioihin. Stressi voi johtua monista tekijöistä, jotka on hyvä oppia tunnistamaan. Tällöin myös stressin purkaminen helpottuu.

Sydänsairaus voi aiheuttaa stressiä

Mindfulness- ja voimavaraohjaaja Jaana Jetzinger on kehittänyt yhdessä fysioterapeutti Sirpa Tuomisen kanssa sydänmindfulness-harjoitusohjelman, jossa ohjataan ennaltaehkäisevää ja toipumista edistävää kokonaisvaltaista harjoittelua.

– Ylihuolehtiminenkin voi kääntyä itseä vastaan, mutta on tärkeää opetella tunnistamaan stressi ja löytää keinoja sen purkamiseen, Jetzinger sanoo.

– Sydänsairaus voi aiheuttaa pelkoa ja epävarmuutta omasta kehosta ja selvitymisestä. Sydänmindfulness-harjoittelussa opetellaan kuuntelemaan omaa kehoa ja hyväksymään pelokkaatkin ajatukset sekä kehon erilaiset tuntemukset. Niistä myös opetellaan päästämään irti ja luottamaan omaan kehoon ja mieleen.

Rauhoita kehoa ja mieltä

  • Opettele tarkoituksenmukaista toimintaa ja kehon kuuntelua – mikä aiheuttaa jännitystä tai kipua, millä tavoin voit rentoutua?
  • Kiinnitä huomiota hengitykseen – tietoinen hengitys auttaa stressinhallinnassa
  • Harrasta kevyttä, rauhallista liikuntaa kuten joogaa, pilatesta ja kävelyä
  • Älä takerru negatiivisiin ajatuksiin, vaan opettele vain havaitsemaan ne ja päästämään lopulta niistä irti

Lisätietoa uudesta Sydänmindfulness-harjoitusohjelmasta: www.sydanmindfulness.fi

PP-XAR-FI-0620-1/05-2020