Bayer

Diabeteksen munuaistaudin hoito kehittyy 

Diabeteksen munuaistauti on vakava sairaus, mutta sen hoidossa on otettu merkittäviä kehitysaskeleita. Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri Daniel Gordin kertoo seuraavassa taudista ja sen hoitokeinoista.

 

Daniel Gordin, miten diabeteksen munuaistauti oireilee?

"Diabeteksen munuaistauti on haasteellinen sairaus, koska se ei aina aiheuta oireita. Potilas ei useinkaan huomaa oireita, koska ne kehittyvät pitkän ajan kuluessa. Ihmisellä on hämmästyttävä kyky tottua vaikkapa väsymyksen ja kevyen pahoinvointisuuden kaltaisiin oireisiin. Ne voivat olla jo keskivaikean sairauden merkkejä."

 

Miten diabeteksen munuaistauti diagnosoidaan, jos oireiden havaitseminen on vaikeaa?

"Avainasemassa on sairauden seulonta eli säännölliset laboratoriokokeet. Niissä tarkastellaan sitä, ilmestyykö virtsaan valkuaista. Siitä käytetään nimitystä albuminuria. Toinen tarkkailtava asia on munuaisten suodatusnopeus. Se ei saa hidastua liiaksi. Tyypin 1 diabeetikkoja seulotaan vuosittain siitä lähtien, kun sairautta on kestänyt viisi vuotta. Tyypin 2 diabeetikkoja aletaan seuloa heti diabetesdiagnoosin tapahduttua. Seulonta on tehokas keino taudin diagnosoimiseen, kunhan siihen sitoudutaan."

 

Kuinka suuri osa diabeetikoista sairastuu diabeteksen munuaistautiin?

"Arviolta noin kolmannes. Tyypin 1 diabetesta sairastavat saavat diagnoosin usein nuorempina, koska ovat sairastuneet diabetekseen tyypillisesti nuorina. Tyypin 2 diabeetikoilla tauti ehtii usein muhia, ja joskus he saavatkin ensin diabeteksen munuaistaudin diagnoosin ja vasta sitten diabetesdiagnoosin. Sitä on vaikea ennakoida, kuka tulee sairastumaan. Siihen vaikuttavat paitsi perintötekijät ja elintavat myös monenlaiset ympäristötekijät."

 

Millaista on diabeteksen munuaistaudin lääkehoito?

"Lääkehoidossa korostuu kolme asiaa eli kohonneen verenpaineen, verensokerin ja veren rasva-arvojen hoito. Kukin niistä on omiaan vahingoittamaan munuaisten toimintaa ja aiheuttamaan sairauden etenemistä. Kohonnutta verenpainetta hoidetaan useimmiten nk. ACE-estäjillä tai ATR-salpaajilla. Ne laskevat verenpainetta ja suojaavat munuaisia. Veren rasva-arvojen alentamiseen käytetään kolesterolilääkitystä, kuten statiineja."

 

"Tyypin 2 diabeetikoilla verensokeritasapainoa parannetaan yleisimmin nk. SGLT2-estäjillä ja GLP-1-agonisteilla. Niitä käytetään etenkin sydän- ja verisuonitautia sairastavilla diabeetikoilla metformiinin lisänä. Ne tasaavat verensokeria ja pienentävät sekä munuaistaudin pahenemisen riskiä että sydän- ja verisuonitauteihin liittyvää sairastavuuden ja ennenaikaisen kuoleman riskiä."

 

"SGLT2-estäjillä voidaan suojata sydäntä ja munuaisia myös potilailla, jotka eivät sairasta diabetesta, mutta joilla on sydämen- tai munuaisten vajaatoiminta. On myös nk. mineralokortikoidireseptorin salpaaja, jolla voidaan vaikuttaa munuaistaudin pahenemisen riskiin diabeteksen munuaistaudissa tyypin 2 diabeetikoilla."

 

Entä mikä on muun hoidon, kuten elintapojen merkitys?

"Omilla elintavoillaan voi vaikuttaa merkittävästi. Hikiliikunta on suositeltavaa, samoin painonhallinta. Merkittävästä ylipainosta olisi hyvä päästä eroon, mm. terveellisen ja monipuolisen ruokavalion avulla. Tupakointi on hyvä lopettaa heti."

 

"Elintapoihin lasken myös sen, että potilas sitoutuu ottamaan määrätyt lääkkeet. Kun edellä mainittu on kunnossa, se näkyy arvojen ja voinnin parantumisena. Minulla on ollut potilaita, jotka ovat olleet aika huonossa kunnossa, mutta näiden keinojen avulla olemme päässeet hyvään tulokseen."

 

Miten potilaat suhtautuvat diagnoosiin?

"Vaikka kyseessä on vakava sairaus, korostan aina, että tämä ei ole tuomio. Voimme yhdessä potilaan kanssa tehdä paljonkin terveyden hyväksi. Omat valinnat vaikuttavat. Joskus potilaat syyttävät itseään sairauden puhkeamisesta, mutta taustapeiliin ei kannata vilkuilla. Tärkeää on sitoutua sairauden hoitoon nyt ja jatkossa."

 

Millainen riskitekijä diabeteksen munuaistauti on muille sairauksille?

"Diabeteksen munuaistauti on itsenäinen sairaus, mutta se lisää merkittävästi myös muiden sairauksien sekä ennenaikaisen kuoleman riskiä. Etenkin riski sydän- ja verisuonitauteihin moninkertaistuu. Esimerkiksi sepelvaltimotauti, aivoverenkiertohäiriöt ja alaraajojen tukkiva valtimotauti ovat tyypillisiä liitännäissairauksia. Myös tästä syystä diabeteksen munuaistautia on hyvä hoitaa huolella."

 

Miltä näyttää diabeteksen munuaistaudin hoidon tulevaisuus?

"Se näyttää valoisammalta kuin 20 vuoteen! Olemme saaneet taudin hoitoon lisää lääkehoitoja, ja uskon, että tämä kirittää uusien lääkkeiden kehittämistä entisestään. Ne vaikuttavat siihen tärkeimpään eli potilaiden elämänlaatuun. Koen myös lääkärinä erittäin palkitsevaksi sen, että pystyn tarjoamaan potilailleni uusia hoitomuotoja – ja enemmän toivoa."


 

 

Daniel Gordin

Lue lisää diabeteksen munuaistaudista, sen oireista, riskitekijöistä ja hoidosta.

Jaa: