Bayer

Sydämen vajaatoiminnan oireet ja riskitekijät

Sydämen vajaatoiminnan oireita voi joskus olla vaikea tunnistaa, sillä samoja oireita esiintyy myös muissa sairauksissa. 


Tyypillisiä vajaatoiminnan oireita ovat hengenahdistus, poikkeava väsymys rasituksessa tai jopa levossa sekä molemminpuolinen turvotus jaloissa. 


Selkeästi vajaatoimintaan viittaavia merkkejä ovat makuuasennossa pahentuva hengenahdistus, joka helpottaa istuma-asennossa. Makuuasentoon voi liittyä myös kuivaa yskää. Myös painonnousuun kannattaa kiinnittää huomiota, etenkin jos paino nousee yli 2 kg viikossa.

 

Taustasairaudet vaikuttavat vajaatoiminnan syntyyn

Sydämen vajaatoiminnan aiheuttaa yleensä jokin taustasairaus. Valtaosa tapauksista selittyy sepelvaltimotaudilla, kohonneella verenpaineella tai läppävioilla.

 

  1. Sepelvaltimotauti voi johtaa sydämen vajaatoimintaan pääasiassa kahdella tavalla. Sydäninfarktit voivat arpeuttaa sydänlihasta ja aiheuttaa vajaatoiminnan. Sepelvaltimotautiin voi myös liittyä sydänlihaksen hapenpuutetta, joka johtaa sydämen pumppaushäiriöön.
  2. Hoitamaton kohonnut verenpaine johtaa sydämen vasemman kammion paksuuntumiseen. Syntyy diastolinen vajaatoiminta.
  3. Kaikki sydämen vaikea-asteiset läppäviat voivat johtaa sydämen vajaatoimintaan. Tavallisimpia ovat aorttaläpän ahtauma ja hiippaläpän vuoto. 
  4. Harvinaisempia vajaatoiminnan syitä ovat erilaiset sydänlihassairaudet eli kardiomyopatiat. Myös alkoholi sekä syöpähoidossa käytetyt sytostaattilääkkeet voivat vaikuttaa sydänlihakseen ja aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa.
  5. Muita harvinaisia syitä ovat sydänlihaksen tulehdus, pitkäaikainen hoitamaton rytmihäiriö, synnynnäinen sydänvika ja sydänpussin sairaudet. Sydämen ulkopuolisia syitä ovat keuhkovaltimoiden verenpainetauti ja harvoin yleissairaudet kuten vaikea infektio

Tutkimukset vahvistavat diagnoosin

Sydämen vajaatoimintaa ei voi todeta pelkästään oireiden perusteella. Diagnoosiin tarvitaan yleensä sydänfilmi, sydämen röntgenkuva ja sydämen ultraäänitutkimus. Myös laboratoriotutkimukset ovat yleensä tarpeellisia. Jos sydämen erittämän natriureettisen peptidin (BNP) verikoearvo on koholla, se voi olla merkki hoitamattomasta sydämen vajaatoiminnasta.


Vajaatoiminnan toteamisen lisäksi on tärkeää selvittää sen syy, jotta hoito voidaan suunnitella asianmukaisesti. 


Lähteet:
Terveyskirjasto, https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00084
Sydän.fi-sivusto, https://sydan.fi/fakta/sydamen-vajaatoiminnan-oireet/, 25.1.2022
Sydän.fi-sivusto, https://sydan.fi/fakta/sydamen-vajaatoiminnan-taustasairaudet/, 25.1.2022
Sydämen vajaatoiminta. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 

Jaa: