Bayer

Mikä on sydämen vajaatoiminta? 

Sydämen vajaatoiminnalla tarkoitetaan sairautta, jossa sydän ei selviydy normaalilla tavalla veren pumppaamisesta elimistöön. 


Kyseessä ei ole itsenäinen sairaus, vaan oireyhtymä, jonka taustalla voi olla eri sairauksia. Noin 90 prosentissa tapauksista taustalta löytyy sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine tai läppävika.


Sydämen vajaatoiminta jaetaan yleisesti kahteen tyyppiin, systoliseen ja diastoliseen vajaatoimintaan.

 

  1.  Systolinen vajaatoiminta (tunnetaan myös termillä HFrEF) tarkoittaa sydämen useimmiten vasemman kammion heikentynyttä supistusvoimaa. Pumppu on heikkotehoinen eikä jaksa pumpata riittävästi verta elimistöön.
  2. Diastolisessa vajaatoiminnassa (tunnetaan myös termillä HFpEF) kammio ei täyty normaalisti. Sen taustalla on yleisimmin seinämien paksuuntuminen tai jäykistyminen.

Sydämen vajaatoiminta voi myös olla joko kroonista eli pitkäaikaista tai akuuttia eli äkillistä. Kroonisella sydämen vajaatoiminnalla tarkoitetaan pitkäaikaista tilaa, jossa oireet ovat jokseenkin vakaat. Äkillisestä sydämen vajaatoiminnasta puhutaan silloin, kun sairaus alkaa tai pahenee äkillisesti. Tällöin laukaisevana tekijänä voi olla jokin sydäntapahtuma, kuten infarkti, rytmihäiriö tai sydänlihastulehdus. 


Sydämen vajaatoiminnalle on tyypillistä oireiden vaihtelu. Oireiden pahenemisvaiheessa potilas tarvitsee usein sairaalahoitoa. Sairaalajaksojen välissä potilaan toimintakyky voi palautua hyvin. 


Sydämen vajaatoiminnan yleisyys kasvaa iän myötä. Alle 50-vuotiailla sydämen vajaatoiminta on harvinainen, mutta yli 75-vuotiaista sitä sairastaa jo joka kymmenes. Koko väestöstä sydämen vajaatoimintaa sairastaa 1–2 %. 


Sydämen vajaatoiminta on vakava sairaus, mutta sen ennuste on parantunut hoitokeinojen kehittymisen myötä. 
 

Lähteet:
Sydämen vajaatoiminta. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
Sydan.fi-sivusto, https://sydan.fi/fakta/systolinen-ja-diastolinen-vajaatoiminta/, 25.1.2022
Terveyskirjasto, https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00084

Hyvän hoidon edellytykset

Lue kardiologin haastattelu hyvän hoidon kulmakivistä.

Hoito

Lue lisää sydämen vajaatoiminnan hoidosta.

Oireet ja riskitekijät

Tutustu sydämen vajaatoiminnan oireisiin ja riskitekijöihin.

Jaa: