Bayer

Kuntoutus palautti luottamuksen elämään

Kari Pekka on oppinut elämään eteisvärinän kanssa, vaikka kohtaukset välillä pelottavatkin. Hoito ja kuntoutus ovat sujuneet hyvin ja niistä on tullut luottavainen olo.

 

Kari Pekka oli ajamassa maalta kotiin, kun huomasi sydämensä hakkaavan toistasataa. Mittari näytti "mitä sattuu" verenpainetta mitatessa. Seuraavana maanantaina Kari Pekka meni terveyskeskukseen sydänfilmiin, joka paljasti poikkeavan rytmin.

 

Eteisvärinädiagnoosi tuli miehelle täytenä yllätyksenä. Sairaus oli Kari Pekalle entuudestaan vieras, mutta hoitajat selittivät mistä on kyse.

 

Verenohennuslääkitys ja sähköinen rytminsiirto hoitokeinoina

Kari Pekka aloitti välittömästi verenohennuslääkityksen ja muutaman viikon jälkeen hänelle tehtiin sähköinen rytminsiirto, jolla sydämen normaali sinusrytmi saatiin palautettua. Alkavan eteisvärinäkohtauksen mies tunnistaa nykyään helposti – selkein oire on sykkeen sekava rytmi. Kohtaukset on aina hoidettu rytminsiirrolla, joka hänelle on tehty neljä kertaa.

 

Lääkehoidon toteutumista on seurattu säännöllisillä laboratoriokäynneillä. Muun lääkityksen lisäksi Kari Pekalle on määrätty kaliumlisä, ja sydämen kuvantaminen ultraäänellä on myös kuulunut keskeisenä osana hoitoon. Ultraäänikuvauksella on tutkittu löytyisikö kohtauksille erityistä syytä.

 

Hyvä hoitosuhde tuo luottavaisen olon ja tukee kuntoutumista

Kari Pekka on iloissaan siitä, että helmikuun jälkeen uutta kohtausta ei ole ilmaantunut. ”Kyllähän uutta kohtausta vähän pelkää, kun tietää, että se tarkoittaa terveyskeskuksissa juoksemista”, hän kertoo. Vaikka testeissä käynti välillä koettelee hermoja, on se Kari Pekan mukaan tärkeää ja hyödyllistä.

 

Hänelle on tullut luottavainen olo terveydenhuollon henkilökuntaa kohtaan. Hoitajat konsultoivat herkästi aluesairaalaa, mikä on miehen mielestä hyvä asia. Myös hoitoon pääseminen on vaivatonta. ”Heti pääsee sisään, kun kertoo, että on ollut eteisvärinää”, Kari Pekka sanoo.

 

Hoitajat kysyvät usein ensimmäisenä lääkityksestä, jota tarvittaessa säädellään ja muutetaan. On erityisen tärkeää, että pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut lääkkeet otetaan joka päivä samaan aikaan. Kari Pekka onkin yhdistänyt lääkkeen ottamisen omaan päivärytmiinsä, jolloin muistaminen helpottuu.

Kari-Pekka

Jaa: